Kingdom Wars Defense‪!‬

Kingdom Wars Defense‪!‬

Nhà phát triển: Ninetap

Miễn phí

Kingdom Wars Defense‪!‬ Miễn phí

Kingdom Wars Defense‪!‬

Nhà phát triển: Ninetap

Ảnh màn hình

Kingdom Wars Defense‪!‬
Kingdom Wars Defense‪!‬
Kingdom Wars Defense‪!‬
Kingdom Wars Defense‪!‬
Kingdom Wars Defense‪!‬
Kingdom Wars Defense‪!‬
Kingdom Wars Defense‪!‬
Kingdom Wars Defense‪!‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Trò chơi Tower Defense cuối cùng trên hành tinh này.
Dễ chơi! Tập trung vào Cấp bậc và Chiến lược! Lưu Vương quốc!

Dễ chơi! Tập trung vào Cấp và Chiến lược!
Chiến thắng cuộc chiến chống lại quân đội ác! Cứu vương quốc!
Nhân vật và giai đoạn khác nhau!

Đặc tính:
- Hơn 400 giai đoạn khác nhau
- Hơn 200 đồng minh và đơn vị địch
- Hơn 100 đơn vị đồng minh có hình dạng Limit Break độc đáo
- Thu thập kho báu trong từng giai đoạn và kích hoạt các hiệu ứng tùy chọn khác nhau
- Chơi khác nhau và chiến lược với 6 loại Booster Items

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kingdom Wars Defense‪!‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--