maths flashcards:math learner

maths flashcards:math learner

Nhà phát triển: 宇良 秦

Miễn phí

maths flashcards:math learner Miễn phí

maths flashcards:math learner

Nhà phát triển: 宇良 秦

Ảnh màn hình

maths flashcards:math learner
maths flashcards:math learner
maths flashcards:math learner
maths flashcards:math learner
maths flashcards:math learner
maths flashcards:math learner

Mô tả bởi nhà phát triển

Unity game engine phát triển công thức thẻ toán học viết tay.

Công cụ trò chơi unity phát triển thẻ toán học viết tay

------------- tạo các mục tiêu thực hành toán học -------------
1 、 loại chế độ thẻ flash toán học:
+ bổ sung (a cộng b).
- phép trừ (a trừ b).
* phép nhân (a lần b).
/ bộ phận (a được chia cho b).
+ - phép cộng và phép trừ.
* / nhân và chia.
+ - * / phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia (thao tác thẻ ngẫu nhiên hỗn hợp).

2 chọn số lượng các buổi đào tạo cho thẻ toán học:
[5 câu hỏi],
[10 câu hỏi],
[30 câu hỏi]
...
Và nhiều lựa chọn khác.

3 chọn loại bài toán phù hợp với bạn
Chúng tôi cung cấp 5 tùy chọn khó khăn

3.1 chọn tổ hợp số bạn cần đào tạo.

4 chế độ luyện tập toán
Hiển thị các vấn đề toán học theo chiều ngang;
Toán dọc;
Hiển thị quá trình giải quyết vấn đề toán học và kết quả.

------------- khả năng xem phân tích toán học của bảng điểm -------------
Đào tạo có mục tiêu hơn rõ ràng là tỷ lệ chính xác không ngừng tăng lên.


------------- các bài toán sai - thực hành lặp đi lặp lại -------------
Tỷ lệ chính xác tiếp tục được cải thiện.

Lợi thế
"nhận dang chu viet"
Câu hỏi đào tạo toán kết hợp vô hạn
Toán công thức
Bàn chải màu mà trẻ sẽ thích

Nếu bạn thích ứng dụng tôi đã phát triển, tôi mong được bạn khen ngợi ~

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app maths flashcards:math learner

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--