Giang Hồ Y Quán
3.0 / 364 đánh giá

Giang Hồ Y Quán

Nhà phát triển: Chengdu Warrior Tech Limited

Miễn phí

Giang Hồ Y Quán Miễn phí
3.0 / 364 đánh giá

Giang Hồ Y Quán

Nhà phát triển: Chengdu Warrior Tech Limited

Ảnh màn hình

Giang Hồ Y Quán
Giang Hồ Y Quán
Giang Hồ Y Quán
Giang Hồ Y Quán
Giang Hồ Y Quán
Giang Hồ Y Quán
Giang Hồ Y Quán
Giang Hồ Y Quán
Giang Hồ Y Quán
Giang Hồ Y Quán

Mô tả bởi nhà phát triển

·Hoa Đà chuyển thế, diệu thủ hồi xuân
Ở Giang Hồ Y Quán, ngài nghiên cứu đủ cách chữa bệnh các triệu chứng nan giải, như: trúng tên, dịch bệnh, bệnh tương tư...
Phía sau mỗi dược điền thần bí, đều giấu kín vô số dược liệu quý hiếm chờ ngài đào hái.

·Nghịch tập giang hồ, thế lực nắm trùm y giới
Y quán dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mỗi quỹ tích vận mệnh đều do ngài quyết định.
Thuê nhân viên có kỹ năng đặc thù, hỗ trợ con đường kinh doanh của ngài.
Y Quán, gieo trồng Hoa Viên, vận chuyển bến tàu, bán đấu giá dược liệu, nhiều loại sản nghiệp đang đợi ngài khai thác.

·Bức thư thần bí, thăm dò giang hồ bí sử
Hoa quả cùng ấm nước đơn thuần đã có thể thu hoạch được công thức mỹ thực, dược liệu quý hiếm và truyền thế trân bảo.
Mỗi một phong thư mang đến không chỉ là giang hồ bí phương, mà còn có những câu chuyện xưa đằng sau bí phương đó.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Giang Hồ Y Quán

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--