Order Express

Order Express

Nhà phát triển: Nam Van Pham

Miễn phí

Order Express Miễn phí

Order Express

Nhà phát triển: Nam Van Pham

Ảnh màn hình

Order Express
Order Express
Order Express

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ đặt hàng Trung Quốc từ Tmall , Taobao , 1688

Ứng dụng hỗ trợ đặt hàng Trung Quốc từ Tmall , Taobao , 1688 . Các tính năng :
- Chọn hàng trực tiếp từ các trang trung quốc như Taobao , Tmall , 1688 .
- Tự động dịch tên sản phẩm , các lựa chọn .
- Tự động tính phí dịch vụ .
- Tỷ giá cập nhật hàng ngày .
- Sao chép link từ Tmall , Taobao , 1688 xem và đặt hàng trên ứng dụng .
- Đặt hàng nhanh chóng với vài bước đơn giản .
- Quản lý đơn hàng trên điện thoại mọi lúc , mọi nơi .
- Xem thông báo về đơn hàng .
- Ký gửi hàng hoá.
- Tạo đơn chuyển tiền đi Trung Quốc
- Gửi hàng đi Trung Quốc

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Order Express

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--