Xúc xắc 3D - Lăn xúc xắc

Xúc xắc 3D - Lăn xúc xắc

Nhà phát triển: niner wong

Miễn phí

Xúc xắc 3D - Lăn xúc xắc Miễn phí

Xúc xắc 3D - Lăn xúc xắc

Nhà phát triển: niner wong

Ảnh màn hình

Xúc xắc 3D - Lăn xúc xắc

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng này mô phỏng xúc xắc thực sự. Họ cuộn, va chạm và tạo ra số ngẫu nhiên.

Đặc trưng:
# 1 người dùng / 2 người dùng
# 1 - 10 con xúc xắc
# Nhiều loại xúc xắc: D4 、 D6 、 D8 、 D10 、 D12 、 D16 、 D20 、 D24 、 D30
# xúc xắc có thể kéo

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Xúc xắc 3D - Lăn xúc xắc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--