Long Khánh Taxi

Long Khánh Taxi

Nhà phát triển: QUANG TRUNG ĐAO

Miễn phí

Long Khánh Taxi Miễn phí

Long Khánh Taxi

Nhà phát triển: QUANG TRUNG ĐAO

Ảnh màn hình

Long Khánh Taxi
Long Khánh Taxi
Long Khánh Taxi
Long Khánh Taxi
Long Khánh Taxi
Long Khánh Taxi
Long Khánh Taxi
Long Khánh Taxi
Long Khánh Taxi

Mô tả bởi nhà phát triển

- Long Khánh Taxi là ứng dụng chính thức của Công ty TNHH MTV Xuân Hồng Phương Nam
- Long Khánh Taxi đem lại sự thuận tiện cho việc đặt xe dịch vụ trong và ngoài địa bàn tỉnh Đồng Nai

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Long Khánh Taxi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--