Báo Ấp Bắc

Báo Ấp Bắc

Nhà phát triển: Appnews Vietnam JSC

Miễn phí

Báo Ấp Bắc Miễn phí

Báo Ấp Bắc

Nhà phát triển: Appnews Vietnam JSC

Ảnh màn hình

Báo Ấp Bắc
Báo Ấp Bắc
Báo Ấp Bắc

Mô tả bởi nhà phát triển

Báo Ấp Bắc điện tử, cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Ứng dụng xem tin tức tức thì, mới nhất về kinh tế, pháp luật, văn hoá nghệ thuật, sức khoẻ, y tế, giáo dục và tin tức quốc tế....

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Báo Ấp Bắc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--