Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh

Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh

Nhà phát triển: WORLDFUNDSEXCHANGE OU

Miễn phí

Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh Miễn phí

Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh

Nhà phát triển: WORLDFUNDSEXCHANGE OU

Ảnh màn hình

Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh
Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh
Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh
Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh
Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh
Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh
Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh

Mô tả bởi nhà phát triển

Tạo những bức ảnh tuyệt vời với bộ sưu tập phông chữ, phông nền và hiệu ứng sẵn sàng sử dụng và miễn phí của chúng tôi! Chúng tôi đã thêm hơn 10 bộ ảnh và bản vẽ mới: hoa, màu nước bắn tung tóe, hình dạng hình học, họa tiết cho nền. Chúng tôi thường xuyên thêm vào bộ sưu tập của mình!

Đặc trưng:
- Bộ sưu tập rộng và sống động (Cụm từ, Hình dạng cơ bản, Vui vẻ, Tình yêu và Con số)
- Hơn 1000 FONTS thú vị
- Hiệu ứng tuyệt vời (10 Bộ lọc và hơn 50 Lớp phủ)
- Khả năng thay đổi độ mờ và thêm bóng

Nếu có câu hỏi, hãy liên hệ với chúng tôi support@worldfundsexchange.com

Privacy Policy: http://worldfundsexchange.com/privacy.html
Terms & Conditions: http://worldfundsexchange.com/terms.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Chỉnh sửa ảnh:Phông chữ & hỉnh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--