YOUTH NEU

YOUTH NEU

Nhà phát triển: Hoang Nguyen

Miễn phí

YOUTH NEU Miễn phí

YOUTH NEU

Nhà phát triển: Hoang Nguyen

Ảnh màn hình

YOUTH NEU

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng điểm danh sự kiện và ghi nhận điểm hoạt động của đoàn viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app YOUTH NEU

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--