BMS - Quản lý Chung C‪ư‬

BMS - Quản lý Chung C‪ư‬

Nhà phát triển: Reway Group

Miễn phí

BMS - Quản lý Chung C‪ư‬ Miễn phí

BMS - Quản lý Chung C‪ư‬

Nhà phát triển: Reway Group

Ảnh màn hình

BMS - Quản lý Chung C‪ư‬
BMS - Quản lý Chung C‪ư‬
BMS - Quản lý Chung C‪ư‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng BMS hỗ trợ tương tác giữa ban quản lý chung cư với cư dân:
- Cư dân nhận những thông báo của ban quản lý chung cư.
- Cư dân phản ánh các vấn đề của căn hộ, tương tác trực tiếp với ban quản lý chung cư.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app BMS - Quản lý Chung C‪ư‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--