L License Vicroads

L License Vicroads

Nhà phát triển: The Anh

Miễn phí

L License Vicroads Miễn phí

L License Vicroads

Nhà phát triển: The Anh

Ảnh màn hình

L License Vicroads
L License Vicroads
L License Vicroads
L License Vicroads
L License Vicroads
L License Vicroads
L License Vicroads
L License Vicroads

Mô tả bởi nhà phát triển

Chương trình thi thử bằng L của bang Victoria Australia. Các câu hỏi được lấy tử cơ sở dữ liệu chính xác của vic roads nên cực kì sát với đề thi. Đảm bảo 90% câu hỏi sẽ tương tự khi bạn đi thi thật. Nếu bạn làm khoảng 10 tests với chương trình này và số điểm của mỗi test đều trên 290 thì 100% bạn sẽ thi đỗ khi đi làm bài thi thật. Đáp án hiển thị sau câu trả lời của bạn.

The L-exam program of Victoria Australia. More than 90% of the questions will be the same when you take the real test. If you take about 10 tests with this program and the score of each test is over 290 then 100% you will pass when taking the real test. Correct answer is shown after your answer.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app L License Vicroads

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan