TU BI PHUNG SU CSS
5.0 / 1 đánh giá

TU BI PHUNG SU CSS

Nhà phát triển: Compassionate Service Society

Miễn phí

TU BI PHUNG SU CSS Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

TU BI PHUNG SU CSS

Nhà phát triển: Compassionate Service Society

Ảnh màn hình

TU BI PHUNG SU CSS
TU BI PHUNG SU CSS
TU BI PHUNG SU CSS
TU BI PHUNG SU CSS
TU BI PHUNG SU CSS
TU BI PHUNG SU CSS
TU BI PHUNG SU CSS
TU BI PHUNG SU CSS
TU BI PHUNG SU CSS
TU BI PHUNG SU CSS
TU BI PHUNG SU CSS
TU BI PHUNG SU CSS

Mô tả bởi nhà phát triển

Compassionate Service Society (CSS) is a non-profit 501(c)3 organization based in southern California. We are also known as Hội Từ Bi Phụng Sự in Vietnamese. CSS was founded by Master Hang Truong in 2002. By integrating the ancient teachings of Buddhism with the best of 21st century thoughts, practices, philosophies, and knowledge, CSS seeks to bring unity and healing to the body, mind and spirit.
 
Compassionate Service Society Hội Từ Bi Phụng Sự (CSS) là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)3 có trụ sở ở Nam California. Năm 2002, Thầy Ce (Hằng Trường) thành lập hội CSS với tâm nguyện có thể kết hợp tinh hoa đạo bồ tát với trí tuệ của thế kỷ 21, trong mọi lãnh vực từ tư duy, tu trì, tới triết lý, văn hóa, để giúp cho thân, tâm, và linh tánh con người thời đại đạt tới chỗ hài hòa, siêu thoát. Vì thế hội CSS chủ trương con đường hàm dung, vượt ra ngoài những ranh giới do dị biệt văn hóa, tôn giáo tạo ra.

▷ Already a Member? Sign-In to access your subscription.
▷ New? Try it for free! Subscribe in the app to get instant access.

Từ Bi Phụng Sự offers auto-renewing subscriptions.
You'll receive unlimited access to content on all your devices. Payment is charged to your Account at confirmation of purchase. Pricing varies by location and is confirmed prior to purchase. Subscription automatically renews each month unless canceled at least 24 hours before the end of the current billing period, or the trial period (when offered). Cancel anytime in Account Settings.

For more information see our:
-Terms of Service: https://tubiphungsu.uscreen.io/pages/terms-of-service
-Privacy Policy: https://tubiphungsu.uscreen.io/pages/terms-of-service

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TU BI PHUNG SU CSS

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--