Trình duyệt web riêng tư ẩn

Trình duyệt web riêng tư ẩn

Nhà phát triển: Imbesat Adnan - MetiCode

Miễn phí

Trình duyệt web riêng tư ẩn Miễn phí

Trình duyệt web riêng tư ẩn

Nhà phát triển: Imbesat Adnan - MetiCode

Ảnh màn hình

Trình duyệt web riêng tư ẩn
Trình duyệt web riêng tư ẩn
Trình duyệt web riêng tư ẩn
Trình duyệt web riêng tư ẩn
Trình duyệt web riêng tư ẩn
Trình duyệt web riêng tư ẩn
Trình duyệt web riêng tư ẩn
Trình duyệt web riêng tư ẩn
Trình duyệt web riêng tư ẩn
Trình duyệt web riêng tư ẩn
Trình duyệt web riêng tư ẩn
Trình duyệt web riêng tư ẩn

Mô tả bởi nhà phát triển

Incognito Private Browser là một trình duyệt Ẩn danh dành cho iOS. Nó cho phép bạn duyệt Internet ẩn danh bằng cách sử dụng tất cả các tính năng mà bạn có thể tưởng tượng

Trình duyệt riêng tư ẩn danh - Trình duyệt java trong trình duyệt ứng dụng để duyệt ẩn danh iOS với các tính năng chính hỗ trợ. Mỗi khi bạn thoát khỏi trình duyệt InBrowser hoặc Fire-I-Fox, mọi thứ bạn đã thực hiện trong ứng dụng sẽ bị xóa khỏi trình duyệt nhanh bowser này, bao gồm cả lịch sử và phiên. Trình duyệt web và trình duyệt an toàn một trình duyệt giàu tính năng như trình duyệt internet bảo mật mac mini và bạn có thể sử dụng nó làm chế độ riêng tư.

Đặc trưng:

1. Không có dữ liệu được lưu.
Khi bạn đang sử dụng ứng dụng, không có lịch sử tìm kiếm nào được lưu với trình duyệt tốc độ internet 4g này

2. Công cụ tìm kiếm
InBrowser hỗ trợ tìm kiếm thông qua google và cho kết quả tốt nhất

3. Không có quảng cáo hoặc trình theo dõi của bên thứ nhất hoặc thứ ba được gói trong ứng dụng. Thông tin của bạn được bảo mật khỏi rò rỉ.

Nhà xuất bản có giấy phép của tất cả các hình ảnh được sử dụng trong ứng dụng cho mục đích thương mại. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với nhà xuất bản.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Trình duyệt web riêng tư ẩn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--