Sức khỏe Việt Nam

Sức khỏe Việt Nam

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Miễn phí

Sức khỏe Việt Nam Miễn phí

Sức khỏe Việt Nam

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Ảnh màn hình

Sức khỏe Việt Nam
Sức khỏe Việt Nam
Sức khỏe Việt Nam
Sức khỏe Việt Nam
Sức khỏe Việt Nam
Sức khỏe Việt Nam

Mô tả bởi nhà phát triển

Trang thông tin chính thức góp phần phòng chống bệnh Viêm phổi cấp do virus nCoV. Cung cấp thông tin chính thống, cập nhật tình hình, tự đánh giá, cách ly khi có nguy cơ.

Ứng dụng cung cấp công cụ để gọi ngay đường dây nóng, xem xét bản đồ cơ sở y tế gần nhất và gửi ngay báo cáo ca bệnh nghi ngờ tới cơ quan y tế, Việt Nam quyết thắng đại dịch!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sức khỏe Việt Nam

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--