Hướng dẫn Du lịch Việt Nam

Hướng dẫn Du lịch Việt Nam

Nhà phát triển: TOURISM INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

Miễn phí

Hướng dẫn Du lịch Việt Nam Miễn phí

Hướng dẫn Du lịch Việt Nam

Nhà phát triển: TOURISM INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

Ảnh màn hình

Hướng dẫn Du lịch Việt Nam
Hướng dẫn Du lịch Việt Nam
Hướng dẫn Du lịch Việt Nam
Hướng dẫn Du lịch Việt Nam
Hướng dẫn Du lịch Việt Nam
Hướng dẫn Du lịch Việt Nam

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ kết nối hướng dẫn viên với khách du lịch tại Việt Nam

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hướng dẫn Du lịch Việt Nam

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--