Báo Tài Nguyên & Môi Trường

Báo Tài Nguyên & Môi Trường

Nhà phát triển: Appnews Vietnam JSC

Miễn phí

Báo Tài Nguyên & Môi Trường Miễn phí

Báo Tài Nguyên & Môi Trường

Nhà phát triển: Appnews Vietnam JSC

Ảnh màn hình

Báo Tài Nguyên & Môi Trường
Báo Tài Nguyên & Môi Trường
Báo Tài Nguyên & Môi Trường

Mô tả bởi nhà phát triển

Cơ quan của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường. Cung cấp tin tức mới nhất về lĩnh vực tài nguyên & môi trường, kinh tế, xã hội, thế giới và chính sách pháp luật môi trường, đất đai.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Báo Tài Nguyên & Môi Trường

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--