Tây Ninh Smart

Tây Ninh Smart

Nhà phát triển: Tây Ninh

Miễn phí

Tây Ninh Smart Miễn phí

Tây Ninh Smart

Nhà phát triển: Tây Ninh

Ảnh màn hình

Tây Ninh Smart
Tây Ninh Smart
Tây Ninh Smart
Tây Ninh Smart
Tây Ninh Smart
Tây Ninh Smart
Tây Ninh Smart
Tây Ninh Smart
Tây Ninh Smart
Tây Ninh Smart

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Phản ánh hiện trường Tỉnh Tây Ninh cung cấp chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, khách du lịch phản ánh toàn diện các hoạt động trên địa bàn tỉnh khi nhận thấy các vấn đề bất cập bằng cách gửi phản ánh về cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh kèm theo hình ảnh chụp.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tây Ninh Smart

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--