HRPro7App

HRPro7App

Nhà phát triển: Tinh Hoa Solution

Miễn phí

HRPro7App Miễn phí

HRPro7App

Nhà phát triển: Tinh Hoa Solution

Ảnh màn hình

HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App
HRPro7App

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng thực hiện chấm công cho nhân viên gồm chức năng:
- Checkin để chấm công nhân viên vào ca
- Checkout để chấm công nhân viên ra ca

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HRPro7App

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--