Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬

Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬

Nhà phát triển: trung tin huynh vu

Miễn phí

Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬ Miễn phí

Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬

Nhà phát triển: trung tin huynh vu

Ảnh màn hình

Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬
Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬
Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬
Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬
Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬
Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬
Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬
Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬
Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Đặt hén khám  cung cấp nền tảng công nghệ để bệnh nhân thuận tiện trong việc đặt lịch khám vơi bác sĩ , giúp giảm thời gian chờ cho bệnh nhân

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đặt hẹn khám BV.NDG‪Đ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--