Báo Sài Gòn Giải Phóng

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Nhà phát triển: Appnews Vietnam JSC

Miễn phí

Báo Sài Gòn Giải Phóng Miễn phí

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Nhà phát triển: Appnews Vietnam JSC

Ảnh màn hình

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Báo Sài Gòn Giải Phóng
Báo Sài Gòn Giải Phóng

Mô tả bởi nhà phát triển

Báo Sài Gòn Giải Phóng trên thiết bị di động

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Báo Sài Gòn Giải Phóng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--