1022 - Bình Dương
3.6 / 12 đánh giá

1022 - Bình Dương

Nhà phát triển: L.C.S CO.,LTD

Miễn phí

1022 - Bình Dương Miễn phí
3.6 / 12 đánh giá

1022 - Bình Dương

Nhà phát triển: L.C.S CO.,LTD

Ảnh màn hình

1022 - Bình Dương
1022 - Bình Dương
1022 - Bình Dương
1022 - Bình Dương
1022 - Bình Dương
1022 - Bình Dương

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng 1022 - Bình Dương hỗ trợ kết nối người dân Bình Dương với hệ thống đường dây nóng 1022.

Ứng dụng hỗ trợ kết nối người dân Bình Dương với hệ thống đường dây nóng 1022.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app 1022 - Bình Dương

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--