Hosrem

Hosrem

Nhà phát triển: Hosrem

Miễn phí

Hosrem Miễn phí

Hosrem

Nhà phát triển: Hosrem

Ảnh màn hình

Hosrem
Hosrem
Hosrem
Hosrem
Hosrem
Hosrem
Hosrem
Hosrem
Hosrem
Hosrem
Hosrem
Hosrem

Mô tả bởi nhà phát triển

Sứ mệnh:
HOSREM thúc đẩy và thực hiện các hoạt động đào tạo liên tục nhằm không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Tầm nhìn:
Nỗ lực xây dựng HOSREM thành một tổ chức tin cậy, thân thiết, cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn nhằm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cộng đồng với chất lượng ngày càng cao.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hosrem

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--