Mua24H

Mua24H

Nhà phát triển: Nguyen Hong Khanh

Miễn phí

Mua24H Miễn phí

Mua24H

Nhà phát triển: Nguyen Hong Khanh

Ảnh màn hình

Mua24H
Mua24H
Mua24H
Mua24H
Mua24H

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng phân phối sản phẩm cho đại lý

Ứng dụng phân phối sản phẩm cho đại lý

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Mua24H

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--