GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai

GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai

Nhà phát triển: Mobile Victory

Miễn phí

GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai Miễn phí

GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai

Nhà phát triển: Mobile Victory

Ảnh màn hình

GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai
GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai
GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai
GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai
GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai
GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai
GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai
GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai
GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai

Mô tả bởi nhà phát triển

⊛ Bạn có cần một số điện thoại thứ hai mà bạn có thể sử dụng ngay?

⊛ Bạn có muốn ghi âm các cuộc gọi đến và đi để nghe lại sau?

⊛ Bạn có muốn sở hữu một số điện thoại ẤN TƯỢNG theo định dạng TÊN-HỌ của bạn không?

⊛ Hiển thị số điện thoại bạn muốn trên màn hình của người bên kia thì sao?


Với GSM+, bạn có thể mua ngay bất kỳ số điện thoại nào từ hơn 40 quốc gia.

Bạn có thể gọi cho cả thế giới với mức giá rất phải chăng, nhận cuộc gọi cũng như gửi và nhận tin nhắn.

Tách cuộc sống riêng tư của bạn khỏi mọi thứ khác. Bạn có thể sử dụng số điện thoại tức thì của mình thay cho số điện thoại thực trong những trường hợp sau:

* Khi đăng ký ứng dụng yêu cầu số điện thoại, bao gồm cả những ứng dụng phổ biến và mạng xã hội.
* Khi đang tán tỉnh ai đó.
* Khi mua bán trên Internet.
* Khi cho người khác thuê nhà ở tạm thời. (AirBnb, v.v...)
* Nói chuyện với tài xế taxi.
* Phỏng vấn xin việc, v.v...

Nếu muốn, bạn có thể đảm bảo ứng dụng không bị xem trộm bằng mã PIN.

Các tính năng khác của ứng dụng:
- Chặn số điện thoại.
- Có khả năng vô hiệu hóa các cuộc gọi đến.
- Có khả năng tạo Thư thoại.
- Chuyển hướng cuộc gọi.
- Có khả năng bật/tắt ghi âm.
- Có khả năng ngừng nhận tin nhắn.
- Tự động trả lời các tin nhắn.
- Có khả năng bật/tắt thông báo.
- Trang tính toán tín dụng.
- Trang lịch sử giao dịch.


--------------------
Về việc đăng ký: Sau khi bắt đầu đăng ký, số tiền tín dụng của gói bạn đã chọn sẽ được tự động thêm vào tài khoản của bạn trong mỗi giai đoạn gia hạn. Tín dụng không sử dụng sẽ không được chuyển sang thời hạn đăng ký tiếp theo. Thời gian đăng ký là (một) 1 tháng. Trong mọi khoảng thời gian, đăng ký của bạn sẽ gia hạn số tiền của gói bạn đã chọn. Thanh toán sẽ được tính phí vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua. Tự động gia hạn đăng ký trừ khi tính năng tự động gia hạn được tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian sử dụng hiện tại. Tài khoản sẽ được tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc thời gian sử dụng hiện tại, và xác định mức phí gia hạn. Người dùng có thể quản lý việc đăng ký và tắt tính năng tự động gia hạn bằng cách đến Cài đặt Tài khoản của người dùng sau khi mua. Bất kỳ phần nào không được sử dụng trong thời gian dùng thử miễn phí (nếu được cung cấp), sẽ bị mất khi người dùng đăng ký mua phiên bản đó (nếu có).
URL hỗ trợ: https://gsmplus.app/docs/privacy.php https://gsmplus.app/docs/tos.php

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GSM+ Số Điện Thoại Thứ Hai

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--