Giải phẫu học Pro
5.0 / 1 đánh giá

Giải phẫu học Pro

Nhà phát triển: Horea Bucerzan

Miễn phí

Giải phẫu học Pro Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Giải phẫu học Pro

Nhà phát triển: Horea Bucerzan

Ảnh màn hình

Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro
Giải phẫu học Pro

Mô tả bởi nhà phát triển

Tìm hiểu các cơ quan của con người, xương, cơ bắp và nhiều hơn nữa.
Tìm hiểu về các cơ quan đơn lẻ: tai, tim, mắt, miệng.
Ứng dụng điện thoại giải phẫu này rất hữu ích cho giáo dục y tế.
Cải thiện kiến thức chung về giải phẫu của bạn!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Giải phẫu học Pro

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan