Thời tiết VN - Tổng cục KTTV

Thời tiết VN - Tổng cục KTTV

Nhà phát triển: DONG TIEN TECHNOLOGY GROUP

Miễn phí

Thời tiết VN - Tổng cục KTTV Miễn phí

Thời tiết VN - Tổng cục KTTV

Nhà phát triển: DONG TIEN TECHNOLOGY GROUP

Ảnh màn hình

Thời tiết VN - Tổng cục KTTV
Thời tiết VN - Tổng cục KTTV
Thời tiết VN - Tổng cục KTTV

Mô tả bởi nhà phát triển

Cung cấp thông tin dự báo thời tiết chính thống từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Các dự báo được đem đến bạn nhanh nhất và chính xác nhất.
Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt và thông tin dự báo có sẵn mọi lúc mọi nơi! Nhận tin tức thời tiết tại mọi địa phương và cảnh báo thời tiết khắc nghiệt một cách nhanh nhất.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thời tiết VN - Tổng cục KTTV

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--