eGFR - Tính độ lọc cầu thận
5.0 / 5 đánh giá

eGFR - Tính độ lọc cầu thận

Nhà phát triển: Dang Phan

Miễn phí

eGFR - Tính độ lọc cầu thận Miễn phí
5.0 / 5 đánh giá

eGFR - Tính độ lọc cầu thận

Nhà phát triển: Dang Phan

Ảnh màn hình

eGFR - Tính độ lọc cầu thận
eGFR - Tính độ lọc cầu thận
eGFR - Tính độ lọc cầu thận
eGFR - Tính độ lọc cầu thận
eGFR - Tính độ lọc cầu thận
eGFR - Tính độ lọc cầu thận

Mô tả bởi nhà phát triển

Estimated glomerular filtration rate

Ứng dụng của chúng tôi bao gồm 5 công thức tính chỉ số GFR (Tốc độ lọc cầu thận).
- CKD-EPI Creatinine (2009)
- Cockcroft-Gault
- Công thức MDRD (Đã có chỉnh sửa lại hệ số trong công thức theo sự thay đổi của chính tác giả công thức ) nên có thể khác một số trang web tính toán.
- CKD-EPI cystatin C (2012)
- Bedside Schwartz dành cho trẻ em và người dưới 19 tuổi

Chúng tôi cũng cung cấp thêm 1 bảng so sánh chỉ số với các giai đoạn của mức độ suy thận. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào bổ sung hay nâng cấp cũng như yêu cầu các ứng dụng khác để giải quyết các vấn đề của bạn, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi theo email: phannhatd@gmail.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app eGFR - Tính độ lọc cầu thận

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--