Legend Stocks

Legend Stocks

Nhà phát triển: Tuan Anh Nguyen

Miễn phí

Legend Stocks Miễn phí

Legend Stocks

Nhà phát triển: Tuan Anh Nguyen

Ảnh màn hình

Legend Stocks
Legend Stocks
Legend Stocks
Legend Stocks
Legend Stocks
Legend Stocks

Mô tả bởi nhà phát triển

Chuyên gia tư vấn đầu tư

AI-Legend - Trợ lý ảo, cố vấn thông minh của Legendstocks. AI-Legend được trang bị những công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn Big Data.
Bằng việc phân tích thị trường chung, các số liệu kinh tế vĩ mô, tìm kiếm các cơ hội đầu tư cổ phiếu ở các nhóm ngành được hưởng lợi về giá cả hàng hóa, hay tin tức mới nhất tác động tích cực đến giá, AI-Legend cung cấp các tín hiệu mua bán cổ phiếu tự động và realtime với hiệu quả đã được kiểm chứng sau nhiều năm backtesting của đội ngũ chuyên gia Legend Stocks.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Legend Stocks

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--