Xử lý PYC

Xử lý PYC

Nhà phát triển: L.C.S CO.,LTD

Miễn phí

Xử lý PYC Miễn phí

Xử lý PYC

Nhà phát triển: L.C.S CO.,LTD

Ảnh màn hình

Xử lý PYC
Xử lý PYC
Xử lý PYC
Xử lý PYC
Xử lý PYC

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Xử lý PYC dành cho công tác tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị từ phía người dân của Tỉnh Bình Dương.

Ứng dụng 1022 - Bình Dương dành cho công tác tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị từ phía người dân của Tỉnh Bình Dương.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Xử lý PYC

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--