Green Beli - Bản đồ xanh

Green Beli - Bản đồ xanh

Nhà phát triển: Thang Truong

Miễn phí

Green Beli - Bản đồ xanh Miễn phí

Green Beli - Bản đồ xanh

Nhà phát triển: Thang Truong

Ảnh màn hình

Green Beli - Bản đồ xanh
Green Beli - Bản đồ xanh
Green Beli - Bản đồ xanh
Green Beli - Bản đồ xanh
Green Beli - Bản đồ xanh
Green Beli - Bản đồ xanh
Green Beli - Bản đồ xanh

Mô tả bởi nhà phát triển

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG:
• Tìm kiếm các địa điểm thân thiện với môi trường (Cửa hàng cafe, trà sữa, shop bán đồ thân thiện môi trường…).
• Đánh giá các địa điểm thân thiện với môi trường
• Tạo cuộc hẹn dễ dàng cùng đối tác tại hàng ngàn địa điểm có sẵn trong bản đồ xanh của Green Beli.
• Tạo chiến dịch, sự kiện trên nền tảng app giúp đoàn kết và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.
• Lưu lại những địa điểm xanh yêu thích trên hệ thống bản đồ của Green Beli.
-------------------------------
Cùng tham gia cộng đồng xanh với chúng tôi tại:
• Fanpage: https://www.facebook.com/GreenBeli/
• Group: https://www.facebook.com/groups/2208352355953363/

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Green Beli - Bản đồ xanh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--