ASP MISA - Nền tảng kế toán

ASP MISA - Nền tảng kế toán

Nhà phát triển: MISA JSC

Miễn phí

ASP MISA - Nền tảng kế toán Miễn phí

ASP MISA - Nền tảng kế toán

Nhà phát triển: MISA JSC

Ảnh màn hình

ASP MISA - Nền tảng kế toán
ASP MISA - Nền tảng kế toán
ASP MISA - Nền tảng kế toán
ASP MISA - Nền tảng kế toán
ASP MISA - Nền tảng kế toán
ASP MISA - Nền tảng kế toán
ASP MISA - Nền tảng kế toán
ASP MISA - Nền tảng kế toán
ASP MISA - Nền tảng kế toán
ASP MISA - Nền tảng kế toán

Mô tả bởi nhà phát triển

Nền tảng Kế toán dịch vụ MISA ASP giúp kết nối Doanh nghiệp có nhu cầu thuê KTDV với các Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Đồng thời, MISA ASP cung cấp thêm các công cụ hữu ích giúp nâng cao năng suất làm việc của KTDV như:
1. Quản lý tập trung toàn bộ danh sách khách hàng chỉ với một tài khoản duy nhất
2. Kết nối với phần mềm AMIS kế toán để thực hiện dịch vụ cho khách hàng dễ dàng hơn
3. Trao đổi, nhận, gửi tài liệu trực tiếp với các Khách hàng nhanh chóng, an toàn
4. Quản lý công việc, nhân viên chuyên nghiệp

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ASP MISA - Nền tảng kế toán

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--