UTeacher

UTeacher

Nhà phát triển: Huy Du Nguyen

Miễn phí

UTeacher Miễn phí

UTeacher

Nhà phát triển: Huy Du Nguyen

Ảnh màn hình

UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher
UTeacher

Mô tả bởi nhà phát triển

UTeacher cung cấp cho giáo viên có nhu cầu dạy thêm và phụ huynh học sinh có nhu cầu tìm giáo viên phù hợp cho con mình.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app UTeacher

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--