RFA‪+‬

RFA‪+‬

Nhà phát triển: United States Agency for Global Media

Miễn phí

RFA‪+‬ Miễn phí

RFA‪+‬

Nhà phát triển: United States Agency for Global Media

Ảnh màn hình

RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬
RFA‪+‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Theo dõi các tin tức mới nhất từ Trung Quốc, Tây Tạng, Bắc Hàn, Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện trên RFA+. Độc giả có thể tin tưởng RFA về các tin bài liên quan đến những diễn biến thời sự ở địa phương, các cuộc bầu cử, vấn đề môi trường, các câu chuyện nhân văn thường bị kiểm duyệt ở những nơi khác.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app RFA‪+‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan