GiaiPhapViet
3.9 / 17 đánh giá

GiaiPhapViet

Nhà phát triển: Dinh Pham Dinh

Miễn phí

GiaiPhapViet Miễn phí
3.9 / 17 đánh giá

GiaiPhapViet

Nhà phát triển: Dinh Pham Dinh

Ảnh màn hình

GiaiPhapViet
GiaiPhapViet
GiaiPhapViet
GiaiPhapViet
GiaiPhapViet
GiaiPhapViet
GiaiPhapViet
GiaiPhapViet

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng GiaiPhapViet là ứng dụng giám sát hành trình xe theo thời gian thực. Bằng việc sử dụng công nghệ GPS, ứng dụng giúp con người có thể quản lí tốt vị trí phương tiện của mình, lịch sử hành trình, vận tốc, hướng đi của xe tại mọi thời điểm.
Các chức năng chính:
- Xem tổng quan trạng thái danh sách xe
- Giám sát xe theo thời gian thực
- Xem lại hành trình xe theo khoảng thời gian
- Thống kê hành trình theo thời gian
- Báo cáo tổng hợp từng xe
- Tìm phương tiện theo vị trí người dùng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GiaiPhapViet

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan