GIAC
5.0 / 4 đánh giá

GIAC

Nhà phát triển: GIAC DIGITAL CO., LTD.

Miễn phí

GIAC Miễn phí
5.0 / 4 đánh giá

GIAC

Nhà phát triển: GIAC DIGITAL CO., LTD.

Ảnh màn hình

GIAC
GIAC
GIAC
GIAC
GIAC
GIAC
GIAC

Mô tả bởi nhà phát triển

GIAC is a digital asset market information platform. GIAC is committed to providing investors with professional, secure and honest digital currency trading services. It is expected to provide users with the safest and most convenient trading environment, allowing users to easily manage digital assets.Main function and features of GIAC App:Coin currency: Support multiple currency trading pairs to facilitate circulation and conversion between virtual currencies.Limit/market price trading: trading at the best time in the market.Market Profile: A summary of all the real-time information of currency on the GIAC.Run chart: fully grasp the price trend and trading volume of digital currency.
GIAC là một trung tâm thông tin về thị trường sản phẩm điện tử.GIAC cam kết cung cấp cho các nhà đầu tư dịch vụ thương mại kỹ thuật, bảo mật và trung thực kỹ thuật số.Nó sẽ cung cấp cho người dùng môi trường thương mại an to àn và tiện lợi nhất,cho phép người dùng dễ dàng quản lý tài sản kỹ thuật số.Phần mềm nguyên tố của GIAC:tiền tệ số: hỗ trợ các cặp giao dịch nhiều lần để dễ dàng vận chuyển và hoán đổi giữa các tiền tệ ảo.Chỉ thị/ chợ giá cả: giao dịch vào thời điểm tốt nhất trên thị trường.Hồ sơ thị trường:theo biểu đồ GIAC.Run: nắm rõ xu hướng giá trị và lượng thương mại của tiền tệ số ảo.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GIAC

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--