AdBlocker - No Ads and Safe

AdBlocker - No Ads and Safe

Nhà phát triển: Mary srl

Miễn phí

AdBlocker - No Ads and Safe Miễn phí

AdBlocker - No Ads and Safe

Nhà phát triển: Mary srl

Ảnh màn hình

AdBlocker - No Ads and Safe
AdBlocker - No Ads and Safe
AdBlocker - No Ads and Safe
AdBlocker - No Ads and Safe
AdBlocker - No Ads and Safe
AdBlocker - No Ads and Safe

Mô tả bởi nhà phát triển

Stop Ads with your Ad Blocker

Bạn có mệt mỏi với quảng cáo xâm nhập?
Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với quảng cáo, bạn chỉ cần tải Adblocker No ADS và Safe Browser.
Ứng dụng AdBlocker này cho phép bạn chặn quảng cáo trên thiết bị iOS của mình.

Khối quảng cáo trên mạng là an toàn, bảo mật, nhanh chóng và dễ sử dụng.
Loại bỏ 99% quảng cáo, biểu ngữ và quảng cáo video gây phiền nhiễu. Bảo vệ quyền riêng tư của bạn, hạn chế sử dụng băng thông, tăng tốc thiết bị của bạn, cải thiện trải nghiệm iOS hàng ngày của bạn.
Thiết lập AdBlocker rất đơn giản!
Tải xuống ứng dụng và làm theo hướng dẫn để thiết lập mọi thứ.

Các ưu điểm quan trọng nhất của AdBlocker là:
* Bảo vệ sự riêng tư của bạn
* Trình duyệt an toàn
* Quảng cáo bị chặn trên thiết bị của bạn.
* AdBlocker cho phép bạn bảo vệ quyền riêng tư của mình bằng cách chặn trình theo dõi di động.
* Chặn phần mềm độc hại
* Quảng cáo bị chặn trên thiết bị của bạn.
* Quảng cáo thường xuyên quảng cáo
* AdBlocker cho quảng cáo Facebook
* AdBlocker cho quảng cáo YouTube
* Nó chặn quảng cáo tìm kiếm
* AdBlocker cho phép bạn bảo vệ quyền riêng tư của mình bằng cách chặn trình theo dõi di động. * Ngăn chặn trình theo dõi Internet ghi lại hoạt động của bạn.
* Adblocker cho pop up và pop dưới quảng cáo
* Bạn có thể chặn trình theo dõi trực tuyến
* AdBlocker không gửi lưu lượng truy cập Internet của bạn thông qua bất kỳ máy chủ từ xa nào.
* AdBlocker hoạt động với Wi-Fi và mạng di động. Bạn không cần thiết lập riêng cho mọi mạng bạn sử dụng.
* Tất cả các kết nối của bạn luôn trực tiếp, nhanh chóng và an toàn.

SUBSCRIPTIONS

- You can subscribe for premium account to browse web security without any ads, protects your privacy and to work with Wi-Fi and cellular.
- Subscription options are: 1 month with 3 days trial, 1 year with 3 days trial.
- Subscription automatically renews for the same price and duration period as the original "one year” and "one month" package unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period.
- Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase
- Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's Account Settings after purchase
- Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy policy:
https://docs.google.com/document/d/12spfSute1Yst8KLsG9hsIwUam9EhLIErBAPks8-8Kfk/edit?usp=sharing

Terms of use:
https://docs.google.com/document/d/1w2rdGpYps1pyTUM-ixadnwf1ov1gshrFpxAUgiz6MS4/edit?usp=sharing

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app AdBlocker - No Ads and Safe

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--