VietSearch

VietSearch

Nhà phát triển: Duyen Hoa HA

Miễn phí

VietSearch Miễn phí

VietSearch

Nhà phát triển: Duyen Hoa HA

Ảnh màn hình

VietSearch
VietSearch
VietSearch
VietSearch
VietSearch
VietSearch
VietSearch
VietSearch

Mô tả bởi nhà phát triển

Số lượng người Việt, gốc Việt sống ngoài Việt Nam là gần 5 triệu người. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

VietSearch được thành lập năm 2017, với mục tiêu xây dựng một ứng dụng dựa trên nền tảng công nghệ mới hỗ trợ tìm kiếm, khai thác và phát huy tiềm năng của cộng đồng người Việt toàn cầu.

Hệ thống gồm các chức năng tìm kiếm chuyên gia, dịch vụ, sự kiện, tin tức của cộng đồng Kiều bào.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VietSearch

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--