AHA Cafe
3.9 / 33 đánh giá

AHA Cafe

Nhà phát triển: AHA COFFEE .,JSC

Miễn phí

AHA Cafe Miễn phí
3.9 / 33 đánh giá

AHA Cafe

Nhà phát triển: AHA COFFEE .,JSC

Ảnh màn hình

AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe
AHA Cafe

Mô tả bởi nhà phát triển

App phục vụ khách hàng dành cho thực khách của AHA Cafe.
Mời bạn checkin bằng app để sử dụng các tiện ích của chuỗi cửa hàng nhé!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app AHA Cafe

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--