Gold HRM
2.4 / 10 đánh giá

Gold HRM

Nhà phát triển: Cong Doan Van

Miễn phí

Gold HRM Miễn phí
2.4 / 10 đánh giá

Gold HRM

Nhà phát triển: Cong Doan Van

Ảnh màn hình

Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM
Gold HRM

Mô tả bởi nhà phát triển

Các chức năng chính
I. Chấm công
- Xem lịch sử chấm công hàng ngày
- Xin phép đi muộn, về sớm
- Xin phép nghỉ
- Đăng ký làm thêm tăng ca
- Chấm công bằng khuôn mặt
- Xem bảng chấm công tháng
- Theo dõi nhân viên ai đi làm ai vắng hàng ngày
II. Lương
- Xem bảng lương
III. Đánh giá
- Tự đánh giá KPI
- Duyệt KPI (trưởng phòng)
- Nhập hiệu suất
- Duyệt hiệu suất (trưởng phòng)
IV. Công việc
- Giao việc
- Thực hiện việc được giao
- Theo dõi trạng thái làm việc
- Theo dõi trạng thái công việc
- Lập kế hoạch làm việc
- Báo cáo kết quả làm việc
V. Sản xuất
- Lập lệnh sản xuất
- Lập kế hoạch trả hàng
- Theo dõi lệnh sản xuất
- Theo dõi trạng thái sản xuất
- Thực hiện lệnh được giao
VI. Hồ sơ
- Xem thông tin hồ sơ cá nhân
- Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân
VII. Khác
- Tin tức
- Đề xuất, kiến nghị

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Gold HRM

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--