CCBS

CCBS

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

CCBS Miễn phí

CCBS

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

CCBS
CCBS
CCBS
CCBS
CCBS
CCBS
CCBS

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ các tính năng:
- Tra cứu TTTB
- DKTT
- CNTT
- Đổi SIM
- Tra cứu thông tin thuê bao
Hotline hỗ trợ: 0917900000
Emai: ggkn.tbdd@vnpt.vn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CCBS

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--