Gia Phả 4.0

Gia Phả 4.0

Nhà phát triển: FooLab

Miễn phí

Gia Phả 4.0 Miễn phí

Gia Phả 4.0

Nhà phát triển: FooLab

Ảnh màn hình

Gia Phả 4.0
Gia Phả 4.0
Gia Phả 4.0
Gia Phả 4.0
Gia Phả 4.0
Gia Phả 4.0
Gia Phả 4.0
Gia Phả 4.0
Gia Phả 4.0

Mô tả bởi nhà phát triển

Đến với Gia Phả 4.0:

- Quản lý danh sách thành viên trong gia đình, dòng họ.

- Tạo cây Gia Phả cho gia đình, các chi, nhánh...

- Ghi ghép Gia Sử gia đình, dòng họ...

- Ghi chép các Sự Kiện, Hội Họp, Đám Cưới, Đám Chay, Giỗ Chạp gia đình cần Ghi Nhớ và Nhắc Nhở

Con người có tổ, có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.

GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIA PHẢ LÀ GIỮ LẤY CHO CON CHÁU ĐỜI SAU MỘT MẢNG VĂN HOÁ ĐỘC ĐÁO GẮN LIỀN VỚI ĐẠO HIẾU

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Gia Phả 4.0

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--