Define - tìm điểm khác nhau
4.6 / 10,8 N đánh giá

Define - tìm điểm khác nhau

Nhà phát triển: Lemellabs

Miễn phí

Define - tìm điểm khác nhau Miễn phí
4.6 / 10,8 N đánh giá

Define - tìm điểm khác nhau

Nhà phát triển: Lemellabs

Ảnh màn hình

Define - tìm điểm khác nhau
Define - tìm điểm khác nhau
Define - tìm điểm khác nhau
Define - tìm điểm khác nhau
Define - tìm điểm khác nhau
Define - tìm điểm khác nhau
Define - tìm điểm khác nhau
Define - tìm điểm khác nhau
Define - tìm điểm khác nhau
Define - tìm điểm khác nhau

Mô tả bởi nhà phát triển

Tìm tất cả sự khác biệt! Hãy thử thách và rèn luyện trí não của bạn ngay hôm nay!

* So sánh hai hình ảnh để tiết lộ tất cả sự khác biệt
* Tìm tất cả sự khác biệt giữa các hình ảnh
* Phóng to hình ảnh để nhìn gần hơn
* Sử dụng gợi ý để giúp bạn tiến bộ
* Tìm tất cả sự khác biệt trước khi kết thúc bộ đếm thời gian

Bạn có thể nhận ra bao nhiêu sự khác biệt? Hãy thử bản thân ngay hôm nay!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Define - tìm điểm khác nhau

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan