Ecomedic
3.8 / 6 đánh giá

Ecomedic

Nhà phát triển: Ecomedic

Miễn phí

Ecomedic Miễn phí
3.8 / 6 đánh giá

Ecomedic

Nhà phát triển: Ecomedic

Ảnh màn hình

Ecomedic
Ecomedic
Ecomedic
Ecomedic
Ecomedic

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng tìm kiếm và kết nối bác sĩ với bệnh nhân, tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến, theo dõi lịch khám, đơn thuốc, nhắc nhở uống thuốc cho bệnh nhân.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Ecomedic

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--