Catbus Student

Catbus Student

Nhà phát triển: Cohota Join Stock Company

Miễn phí

Catbus Student Miễn phí

Catbus Student

Nhà phát triển: Cohota Join Stock Company

Ảnh màn hình

Catbus Student

Mô tả bởi nhà phát triển

Truy cập vào các khóa học trên Cohota trong và ngoài lớp học với ứng dụng mobile Catbus Student. Từ bất kỳ thiết bị nào, học viên có thể:

• Xem điểm và nội dung khóa học
• Nộp bài tập
• Theo dõi chương trình học với ToDo list và lịch
• Gửi và nhận tin nhắn
• Đăng bài thảo luận
• Xem videos
• Làm bài kiểm tra
• Nhận thông báo nhanh chóng khi có cập nhật điểm, khóa học và nhiều thông báo khác

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Catbus Student

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--