Phông chữ - Keyboard fonts

Phông chữ - Keyboard fonts

Nhà phát triển: Oxana Florea

Miễn phí

Phông chữ - Keyboard fonts Miễn phí

Phông chữ - Keyboard fonts

Nhà phát triển: Oxana Florea

Ảnh màn hình

Phông chữ - Keyboard fonts
Phông chữ - Keyboard fonts
Phông chữ - Keyboard fonts
Phông chữ - Keyboard fonts

Mô tả bởi nhà phát triển

Không còn những phông chữ tẻ nhạt! - Tạo cảm hứng cho cuộc hội thoại của bạn với Fonts Pro Keyboard.

27 phông chữ và emoji miễn phí (Hoàn toàn miễn phí, không có phí thuê bao!)

+ 14 phông chữ bạn có thể mở khóa.

Chúng tôi sẽ bổ sung các phông chữ và emoji miễn phí mới.

Tận hưởng bộ sưu tập phông chữ lớn nhất cho bàn phím của bạn.

Sử dụng các phông chữ này ở mọi nơi! Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, Kik, iMessage, SnapChat... bất cứ đâu!
Tải về ngay & chúc vui vẻ!

Đăng ký:

Bạn có thể mở khóa tất cả các phông chữ và biểu tượng cảm xúc thông qua đăng ký tự động gia hạn và nếu bạn muốn tiếp tục nhận các tính năng cao cấp, đăng ký của bạn nên được tiếp tục.

Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes của bạn khi xác nhận mua hàng.

Đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn bị tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc đăng ký hiện tại.

Tài khoản của bạn sẽ bị tính phí cho một thuê bao được gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc đăng ký hiện tại.

Bạn có thể quản lý đăng ký của mình và tắt tự động gia hạn bằng cách truy cập cài đặt tài khoản của bạn sau khi mua.

Bạn không thể hủy đăng ký hiện tại trong thời gian đăng ký hoạt động.

Bất kỳ phần chưa sử dụng hoặc khoảng thời gian nào trong thời gian dùng thử miễn phí sẽ bị hủy bỏ, ngay khi bạn mua đăng ký.

Đối với các yêu cầu hoặc hỗ trợ về ứng dụng, chỉ cần thả một thư trên địa chỉ thư này- support@fontsprokeyboard.com

Điều khoản dịch vụ: https://fontsprokeyboard.com/terms-of-use
Chính sách bảo mật: https://fontsprokeyboard.com/privacy-policy

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Phông chữ - Keyboard fonts

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--