PGMS (VTD‪)‬
4.3 / 12 đánh giá

PGMS (VTD‪)‬

Nhà phát triển: ANBS BUSINESS SOLUTION COMPANY LIMITED

Miễn phí

PGMS (VTD‪)‬ Miễn phí
4.3 / 12 đánh giá

PGMS (VTD‪)‬

Nhà phát triển: ANBS BUSINESS SOLUTION COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

PGMS (VTD‪)‬
PGMS (VTD‪)‬
PGMS (VTD‪)‬
PGMS (VTD‪)‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Lợi ích của ứng dụng:
Dữ liệu bán ra (Sell-out), tồn kho, trưng bày, POSM, quà tặng được cập nhật chính xác theo thời gian thực

Ghi nhận chính xác thông tin User (new/loyalty) giúp PG tiếp cập chương trình hợp lý

Quản lý chặt chẽ thời gian làm việc của PG tại Shop và theo dõi Target, KPI của từng PG

Tất cả báo cáo về chương trình PG/PG Acti. nhanh chóng và chính xác

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PGMS (VTD‪)‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan