Pharmacity Driver App

Pharmacity Driver App

Nhà phát triển: Pharmacity

Miễn phí

Pharmacity Driver App Miễn phí

Pharmacity Driver App

Nhà phát triển: Pharmacity

Ảnh màn hình

Pharmacity Driver App
Pharmacity Driver App
Pharmacity Driver App
Pharmacity Driver App
Pharmacity Driver App
Pharmacity Driver App

Mô tả bởi nhà phát triển

App giành cho tài xế, giúp tài xế làm việc dễ dàng hơn. Giúp tài xế nắm rõ công việc, chuyển những công việc thủ công thành tự động từ đó giúp tài xế hiểu rõ công việc của mình và mang lại hiệu quả công việc cao hơn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Pharmacity Driver App

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--