Lạc Việt Độn Toán
4.5 / 2 đánh giá

Lạc Việt Độn Toán

Nhà phát triển: Hoang Trieu Hai

Miễn phí

Lạc Việt Độn Toán Miễn phí
4.5 / 2 đánh giá

Lạc Việt Độn Toán

Nhà phát triển: Hoang Trieu Hai

Ảnh màn hình

Lạc Việt Độn Toán
Lạc Việt Độn Toán
Lạc Việt Độn Toán

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Lạc Việt Độn Toán là ứng dụng Âm Lịch xem ngày tốt xấu, hiển thị lịch với chủ đạo là Âm Lịch, ứng dụng sẽ đưa ra ngày tốt ngày xấu và thông tin chi tiết ngày hiển thị mà bạn chọn gồm Tiết Khí, Thập Nhị Bát Tú, Trực, Ngày Hoàng Đạo và xem quẻ cho từng thời điểm trong ngày.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Lạc Việt Độn Toán

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan