Next MKT Driver

Next MKT Driver

Nhà phát triển: NEXT MARKETING

Miễn phí

Next MKT Driver Miễn phí

Next MKT Driver

Nhà phát triển: NEXT MARKETING

Ảnh màn hình

Next MKT Driver
Next MKT Driver
Next MKT Driver
Next MKT Driver
Next MKT Driver
Next MKT Driver
Next MKT Driver
Next MKT Driver
Next MKT Driver
Next MKT Driver

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng theo dõi và quản lý dành cho tài xế tham gia chiến dịch quảng cáo trên xe
- Chụp hình báo cáo hình ảnh
- Theo dõi chuyến dịch quảng cáo trên xe
- Thông báo theo dõi trạng thái thanh toán

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Next MKT Driver

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--