Weather‪ٞ‬

Weather‪ٞ‬

Nhà phát triển: BrowserDeveloper

Miễn phí

Weather‪ٞ‬ Miễn phí

Weather‪ٞ‬

Nhà phát triển: BrowserDeveloper

Ảnh màn hình

Weather‪ٞ‬
Weather‪ٞ‬
Weather‪ٞ‬
Weather‪ٞ‬
Weather‪ٞ‬
Weather‪ٞ‬
Weather‪ٞ‬
Weather‪ٞ‬
Weather‪ٞ‬
Weather‪ٞ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Dự báo thời tiết hỗ trợ Chế độ tối

Thời tiết cung cấp cho người dùng các dự báo thời tiết chính xác và có thẩm quyền, giúp bạn lập kế hoạch cho các chuyến đi trong tương lai và tìm kiếm thông tin thời tiết mà bạn cần.

chức năng thời tiết
Cung cấp cho bạn dự báo thời tiết trong 15 ngày, dự báo thời tiết 24 giờ
Bản đồ radar thời tiết theo thời gian thực, thay đổi thời tiết toàn cầu trong nháy mắt
Dữ liệu ngoài trời như áp suất không khí, độ ẩm, xác suất mưa, tầm nhìn, sức gió, v.v.
Thông tinđộng hàng ngày, chẳng hạn như, các thay đổi về mặt trời mọc, lặn và mặt trăng
Chỉ số cuộc sống như tia cực tím, thể thao, mặc quần áo, câu cá, rửa xe và khả năng bị cảm lạnh

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Weather‪ٞ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--